Skoči na vsebino

V svojo ekipo vabimo novega sodelavca/ko, ki ima izkušnje in znanja s področja računovodstva.
Delovne naloge:
obsegajo kontiranje in knjiženje dokumentov v temeljne poslovne knjige, vodenje pomožnih knjig in razčlenjevalnih razvidov, sestavljanje bilance stanja, sestavljanje davčnih obračunov, izvajanje plačilnega prometa in evidentiranje porabe finančnih sredstev, obračun plač in drugih dohodkov iz zaposlitve kot tudi drugih dohodkov fizičnih oseb, izvajanje drugih del po navodilih nadrejenega, ki so v skladu s strokovno usposobljenostjo in so sestavni del delovnega procesa.

Kaj pričakujemo:
– izobrazbo VI. stopnje ekonomske smeri,
– ustrezne delovne izkušnje z računovodskega področja,
– poznavanje finančno računovodskih standardov in zakonodaje,
– obvladovanje procesov računovodstva in izdelave računovodskih izkazov,
– znanje tujega jezika (angleščina ali nemščina),
– osnovno računalniško znanje,
– poznavanje organiziranosti in procesa družbe.

Kaj nudimo:
Nudimo zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev, z možnostjo nadaljnjega kariernega razvoja.

Življenjepis in prijavo pošljite na zgoraj navedeni e-poštni naslov ali se prijavite preko obrazca.

Zaradi povečanega obsega poslovanja zaposlimo Projektnega vodjo. Iščemo samoiniciativno osebo, ki ima smisel za reševanje tehničnih problemov, je pozitivno naravnana in usmerjena k doseganju rezultatov, je visoko organizirana ter ji delo v timu ne predstavlja težav.
Delovne naloge:
obsegajo pripravljanje projektnih planov, zagotavljanje pravočasne izvedbe projektov, izdelovanje tehniško tehnoloških predpisov. Delo projektnega vodje zahteva sodelovanje pri uvajanju novih strojev, tehnologij in razvoju novih izdelkov, sodelovanje pri preizkusih orodij in določanju izboljšav, vodenje ali sodelovanje v projektnih skupinah, prenos znanja ter uvajanje novosti na svojem delovnem področju. Obvladati mora planiranje, organizacijo delovnih skupin, upravljanje nalog in reševanje problemov.
Kaj pričakujemo:
– izobrazbo VI. st. strojne, elektro ali druge tehnične smeri,
– znanje angleškega ali nemškega jezika (dobro razumevanje),
– 2 leti izkušenj na podobnih delovnih mestih,
– obvladovanje 3D grafičnega konstruiranja,
– obvladovanje računalniških orodij.
Kaj nudimo:
Nudimo zaposlitev za nedoločen čas, s poskusno dobo 6 mesecev, z možnostjo nadaljnjega kariernega razvoja.

Življenjepis in prijavo pošljite na zgoraj navedeni e-poštni naslov ali se prijavite preko obrazca.
Zaradi povečanega obsega dela v podjetju, bi radi zaposlili CNC operaterja, ki je natančen, zanesljiv, odgovoren ter samostojen pri svojem delu.
Delovne naloge:
Delo zajema vse vrste izvajanja nalog obdelave kovine, pripravljanje, nastavljanje in posluževanje stiskalnic, strojev in naprav ter izvajanje avtokontrole. Delo obsega tudi skrbi za čistočo in urejeno delovno okolje ter sredstev. Opravljajo se tudi druga dela po navodilu nadrejenega, ki so v skladu s strokovno usposobljenostjo in so sestavni del delovnega procesa. Delo poteka v izmenah, od ponedeljka do petka.
Kaj pričakujemo:
Od kandidatov pričakujemo srednjo strokovno izobrazbo (V. stopnja). Zaželeno je osnovnega znanje programiranja strojev, branja načrtov ter znanja tujih jezikov (angleščine ali nemščine). Izkušnje na podobnem delovnem mestu so velika prednost, niso pa pogoj.
Kaj nudimo:
Nudimo zaposlitev za določen čas 1 leta s poskusno dobo 3 mesecev, z možnostjo podaljšanja zaposlitve. Zaposlitev se sklene za polni delovni čas.

Življenjepis in prijavo pošljite na zgoraj navedeni e-poštni naslov ali se prijavite preko obrazca.

Zaposlimo natančno in zanesljivo osebo na delovno mesto Tehnolog kakovosti za izvajanje kontrole sposobnosti in stabilnosti procesa ter izdelka.
Delovne naloge:
obsegajo izvajanje kontrole sposobnosti in stabilnosti procesa ter izdelka, izdelovanje kontrolne dokumentacije, izvajanje vzorčne in izhodne kontrole, kontroliranje merilnih naprav in merilnih pripomočkov ter opravljanje meritev na 3D stroju. Merilec sodeluje pri sproščanju procesov in pri reševanju reklamacij. Vodi in vzdržuje vse potrebne evidence, zapise in poročila. Dela po navodilih nadrejenega, ki so v skladu s strokovno usposobljenostjo in so sestavni del delovnega procesa.

Kaj pričakujemo:
– izobrazbo VI. st. strojne, elektro ali druge tehnične smeri,
– branje osnovnih tehnoloških risb,
– poznavanje zakonitosti merilne tehnike in postopkov merjenja,
– poznavanje FMEA in 8D metod,
– obvladovanje statističnih metod (MSA, SPC),
– poznavanje proizvodnega procesa in proizvodnega programa,
– obvladovanje standardov kakovosti,
– znanje tujega jezika (angleščina ali nemščina),
– osnovno računalniško znanje.

Izpit za presojevalca kakovosti predstavlja prednost pri izbiri kandidatov, ni pa pogoj za zasedbo delovnega mesta.
Kaj nudimo:

Nudimo zaposlitev za določen čas enega leta, s poskusno dobo 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja zaposlitve za nedoločen čas ter možnost kariernega razvoja.

Življenjepis in prijavo pošljite na zgoraj navedeni e-poštni naslov ali se prijavite preko obrazca.

Zaradi povečanega obsega dela zaposlimo Nastavljalca orodij.
Delovne naloge:
obsegajo menjavo orodij na stiskalnicah v kovinski industriji, pripravo in
nastavitve raznih stiskalnic, strojev in naprav ter opravljanje strojnih bolj zahtevnih
del na najbolj zahtevnih proizvodih. Nadzorovanje in izvrševanje predpisanega
preventivnega vzdrževanja in opravljanje zapisov. Delo zajema tudi samostojno kontrolo opravljanja delovnih operacij in izdelanih predmetov dela. Opravljalo se tudi druga dela po navodilih nadrejenega, ki so v skladu s strokovno usposobljenostjo in so sestavni del delovnega procesa.
Kaj pričakujemo:
– izobrazbo IV. stopnje kovinarske ali druge tehnične smeri,
– obvladovanje in razumevanje tehnične dokumentacije,
– poznavanje orodij in materialov,
– sporazumevanje v slovenskem jeziku.
Kaj nudimo:

Nudimo zaposlitev za določen čas 3 mesece, s poskusno dobo 1 meseca, z možnostjo podaljšanja zaposlitve.

Življenjepis in prijavo pošljite na zgoraj navedeni e-poštni naslov ali se prijavite preko obrazca.

Zaradi povečanega obsega dela zaposlimo več ljudi na delovno mesto Varilec-ključavničar. Iščemo zanesljive, odgovorne ljudi z ustreznimi delovnimi izkušnjami.
Delovne naloge:
varjenje tanjše pločevine po MIG/MAG postopku, vari so večinoma krajši. Delo obsega tudi opravljanja dela na aparatu za točkovno-uporovno varjenje ter druge vrste obdelave in dodelave pločevine.
Kaj pričakujemo:

– izobrazbo IV. st. kovinarske ali druge tehnične smeri,
– ustrezne delovne izkušnje s področja varjenja,
– poznavanje materialov na področju varjenja,
– sporazumevanje v slovenskem ali angleškem jeziku.

Kaj nudimo:

Nudimo zaposlitev za določen čas 1 leta, s poskusno dobo 3 mesecev, z možnostjo podaljšanja zaposlitve ter možnostjo nadaljnjega kariernega razvoja.

Življenjepis in prijavo pošljite na zgoraj navedeni e-poštni naslov ali se prijavite preko obrazca

Zaradi povečanega obsega dela zaposlimo dobro organizirano, visoko motivirano in timsko naravnano osebo na delovno mesto Vodja izmene.
Delovne naloge:
obsegajo vodenje in organiziranje proizvodnega procesa izmene pri
predelovanju kovine v avtomobilski industriji, nadziranje in motiviranje delavcev v
izmeni, izobraževanje delavcev, dnevni nadzor nad izvajanjem nalog, spremljanje
izvajanja planov, reševanje reklamacij in zastojev v proizvodnji, skrb za izboljšave
delovnega procesa, usklajevanje dela s planerjem proizvodnje in vodjem proizvodnje,
opravljanje zahtevnih delovnih operacij na osnovi tehnoloških predpisov ter priprava in
nastavitve raznih stiskalnic, strojev in naprav. Vodja izmene skrbi za ustrezno poučenost in usposobljenost delavcev ter usklajuje delo z drugimi organizacijskimi enotami.
Kaj pričakujemo:
– izobrazbo V. stopnje elektro, strojne ali druge tehnične smeri,
– obvladovanje proizvodnega in tehnološkega procesa,
– obvladovanje delovne opreme, strojev in tehnološkega procesa in ustrezno vodenje delovne skupine,
– znanje tujega jezika (angleščina ali nemščina),
– osnovno računalniško znanje.

Želeno dodatno znanje:
– delovne izkušnje na podobnem delovnem mestu,
– izpit za viličarja,
– izpit za upravljalca mostnega dvigala,
– znanja nastavljanje parametrov varjenja in nastavljanje strojev.

Kaj nudimo:
Nudimo zaposlitev za določen čas enega leta, s poskusno dobo 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja zaposlitve za nedoločen čas ter možnost nadaljnjega kariernega razvoja.

Življenjepis in prijavo pošljite na zgoraj navedeni e-poštni naslov ali se prijavite preko obrazca.

V svojo ekipo zaposlimo dobro organizirano in visoko motivirano osebo na prosto delovno mesto Vodje proizvodnje. Iščemo osebo, ki ima jasno izražene vodstvene sposobnosti in ji delo v timu ne predstavlja težav.

Delovne naloge obsegajo načrtovanje, vodenje, organiziranje in nadziranje dela na svojem delovnem področju, pripravljanje in izvajanje planskih ciljev ter racionalizacijo proizvodnje. Skrbi za zagotavljanje preskrbljenosti proizvodnje z vsemi potrebnimi viri ter sodeluje pri reševanju reklamacij in izpeljavi korektivnih ukrepov. Vodja proizvodnje sodeluje pri uvajanju tehničnih in tehnoloških sprememb. Skrbi za pripravo in nadzor nad izvajanjem standardov kakovost ter sodeluje in usklajuje delo z drugimi organizacijskimi enotami in poslovnimi partnerji. Redno spremlja razvoj stroke ter uvaja novosti na svojem delovnem področju. Vodi in vzdržuje potrebne evidence, zapise ter poročila.

Kaj pričakujemo od kandidata:
– izobrazbo VI. st. strojne, elektro ali druge tehnične smeri,
– obvladovanje proizvodnega in tehnološkega procesa,
– poznavanje standardov in metod svojega delovnega področja,
– poznavanje surovin, vhodnih materialov in produktov,
– obvladovanje projektnega vodenja,
– 3 leta izkušenj na podobnem delovnem mestu,
– znanje tujega jezika (angleščina ali nemščina),
– osnovno računalniško znanje,
– timsko naravnost in vodstvene sposobnosti.

Kaj nudimo:
Nudimo zaposlitev za nedoločen čas, s poskusno dobo 6 mesecev, z možnostjo nadaljnjega kariernega razvoja.

 

Življenjepis in prijavo pošljite na zgoraj navedeni e-poštni naslov ali se prijavite preko obrazca.

Aktualna prosta delovna mesta v podjetju

Zaradi povečanega obsega poslovanja zaposlimo Projektnega vodjo. Iščemo samoiniciativno osebo, ki ima smisel za reševanje tehničnih problemov, je pozitivno naravnana in usmerjena k doseganju rezultatov, je visoko organizirana ter ji delo v timu ne predstavlja težav.
Delovne naloge:
obsegajo pripravljanje projektnih planov, zagotavljanje pravočasne izvedbe projektov, izdelovanje tehniško tehnoloških predpisov. Delo projektnega vodje zahteva sodelovanje pri uvajanju novih strojev, tehnologij in razvoju novih izdelkov, sodelovanje pri preizkusih orodij in določanju izboljšav, vodenje ali sodelovanje v projektnih skupinah, prenos znanja ter uvajanje novosti na svojem delovnem področju. Obvladati mora planiranje, organizacijo delovnih skupin, upravljanje nalog in reševanje problemov.
Kaj pričakujemo:
- izobrazbo VI. st. strojne, elektro ali druge tehnične smeri,
- znanje angleškega ali nemškega jezika (dobro razumevanje),
- 2 leti izkušenj na podobnih delovnih mestih,
- obvladovanje 3D grafičnega konstruiranja,
- obvladovanje računalniških orodij.
Kaj nudimo:
Nudimo zaposlitev za nedoločen čas, s poskusno dobo 6 mesecev, z možnostjo nadaljnjega kariernega razvoja.
Življenjepis in prijavo pošljite na zgoraj navedeni e-poštni naslov ali se prijavite preko obrazca ali e-pošte.
Rok prijave velja do 19.1.2023.
Zaradi povečanega obsega dela v podjetju, bi radi zaposlili CNC operaterja, ki je natančen, zanesljiv, odgovoren ter samostojen pri svojem delu.
Delovne naloge:
Delo zajema vse vrste izvajanja nalog obdelave kovine, pripravljanje, nastavljanje in posluževanje stiskalnic, strojev in naprav ter izvajanje avtokontrole. Delo obsega tudi skrbi za čistočo in urejeno delovno okolje ter sredstev. Opravljajo se tudi druga dela po navodilu nadrejenega, ki so v skladu s strokovno usposobljenostjo in so sestavni del delovnega procesa. Delo poteka v izmenah, od ponedeljka do petka.
Kaj pričakujemo:
Od kandidatov pričakujemo srednjo strokovno izobrazbo (V. stopnja). Zaželeno je osnovnega znanje programiranja strojev, branja načrtov ter znanja tujih jezikov (angleščine ali nemščine). Izkušnje na podobnem delovnem mestu so velika prednost, niso pa pogoj.
Kaj nudimo:
Nudimo zaposlitev za določen čas 1 leta s poskusno dobo 3 mesecev, z možnostjo podaljšanja zaposlitve. Zaposlitev se sklene za polni delovni čas.
Življenjepis in prijavo pošljite na zgoraj navedeni e-poštni naslov ali se prijavite preko obrazca ali e-pošte.
Rok prijave velja do 15.1.2023.
Zaposlimo natančno in zanesljivo osebo na delovno mesto Tehnolog kakovosti za izvajanje kontrole sposobnosti in stabilnosti procesa ter izdelka.
Delovne naloge:
obsegajo izvajanje kontrole sposobnosti in stabilnosti procesa ter izdelka, izdelovanje kontrolne dokumentacije, izvajanje vzorčne in izhodne kontrole, kontroliranje merilnih naprav in merilnih pripomočkov ter opravljanje meritev na 3D stroju. Merilec sodeluje pri sproščanju procesov in pri reševanju reklamacij. Vodi in vzdržuje vse potrebne evidence, zapise in poročila. Dela po navodilih nadrejenega, ki so v skladu s strokovno usposobljenostjo in so sestavni del delovnega procesa.
Kaj pričakujemo:
- izobrazbo VI. st. strojne, elektro ali druge tehnične smeri,
- branje osnovnih tehnoloških risb,
- poznavanje zakonitosti merilne tehnike in postopkov merjenja,
- poznavanje FMEA in 8D metod,
- obvladovanje statističnih metod (MSA, SPC),
- poznavanje proizvodnega procesa in proizvodnega programa,
- obvladovanje standardov kakovosti,
- znanje tujega jezika (angleščina ali nemščina),
- osnovno računalniško znanje.
Izpit za presojevalca kakovosti predstavlja prednost pri izbiri kandidatov, ni pa pogoj za zasedbo delovnega mesta.
Kaj nudimo:
Nudimo zaposlitev za določen čas enega leta, s poskusno dobo 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja zaposlitve za nedoločen čas ter možnost kariernega razvoja.
Življenjepis in prijavo pošljite na zgoraj navedeni e-poštni naslov ali se prijavite preko obrazca ali e-pošte.
Rok prijave velja do 30.1.2023.
Zaradi povečanega obsega dela zaposlimo Nastavljalca orodij.
Delovne naloge:
obsegajo menjavo orodij na stiskalnicah v kovinski industriji, pripravo in nastavitve raznih stiskalnic, strojev in naprav ter opravljanje strojnih bolj zahtevnih del na najbolj zahtevnih proizvodih. Nadzorovanje in izvrševanje predpisanega preventivnega vzdrževanja in opravljanje zapisov. Delo zajema tudi samostojno kontrolo opravljanja delovnih operacij in izdelanih predmetov dela. Opravljalo se tudi druga dela po navodilih nadrejenega, ki so v skladu s strokovno usposobljenostjo in so sestavni del delovnega procesa.
Kaj pričakujemo:
- izobrazbo IV. stopnje kovinarske ali druge tehnične smeri,
- obvladovanje in razumevanje tehnične dokumentacije,
- poznavanje orodij in materialov,
- sporazumevanje v slovenskem jeziku.
Kaj nudimo:
Nudimo zaposlitev za določen čas 3 mesece, s poskusno dobo 1 meseca, z možnostjo podaljšanja zaposlitve.
Življenjepis in prijavo pošljite na zgoraj navedeni e-poštni naslov ali se prijavite preko obrazca ali e-pošte.
Rok prijave velja do 15.1.2023.
Zaradi povečanega obsega dela zaposlimo več ljudi na delovno mesto Varilec-ključavničar. Iščemo zanesljive, odgovorne ljudi z ustreznimi delovnimi izkušnjami.
Delovne naloge:
varjenje tanjše pločevine po MIG/MAG postopku, vari so večinoma krajši. Delo obsega tudi opravljanja dela na aparatu za točkovno-uporovno varjenje ter druge vrste obdelave in dodelave pločevine.
Kaj pričakujemo:
- izobrazbo IV. st. kovinarske ali druge tehnične smeri,
- ustrezne delovne izkušnje s področja varjenja,
- poznavanje materialov na področju varjenja,
- sporazumevanje v slovenskem ali angleškem jeziku.
Kaj nudimo:
Nudimo zaposlitev za določen čas 1 leta, s poskusno dobo 3 mesecev, z možnostjo podaljšanja zaposlitve ter možnostjo nadaljnjega kariernega razvoja.
Življenjepis in prijavo pošljite na zgoraj navedeni e-poštni naslov ali se prijavite preko obrazca ali e-pošte.
Rok prijave velja do 30.1.2023.
V svojo ekipo zaposlimo dobro organizirano in visoko motivirano osebo na prosto delovno mesto Vodje proizvodnje. Iščemo osebo, ki ima jasno izražene vodstvene sposobnosti in ji delo v timu ne predstavlja težav.
Delovne naloge obsegajo načrtovanje, vodenje, organiziranje in nadziranje dela na svojem delovnem področju, pripravljanje in izvajanje planskih ciljev ter racionalizacijo proizvodnje. Skrbi za zagotavljanje preskrbljenosti proizvodnje z vsemi potrebnimi viri ter sodeluje pri reševanju reklamacij in izpeljavi korektivnih ukrepov. Vodja proizvodnje sodeluje pri uvajanju tehničnih in tehnoloških sprememb. Skrbi za pripravo in nadzor nad izvajanjem standardov kakovost ter sodeluje in usklajuje delo z drugimi organizacijskimi enotami in poslovnimi partnerji. Redno spremlja razvoj stroke ter uvaja novosti na svojem delovnem področju. Vodi in vzdržuje potrebne evidence, zapise ter poročila.
Kaj pričakujemo od kandidata:
- izobrazbo VI. st. strojne, elektro ali druge tehnične smeri,
- obvladovanje proizvodnega in tehnološkega procesa,
- poznavanje standardov in metod svojega delovnega področja,
- poznavanje surovin, vhodnih materialov in produktov,
- obvladovanje projektnega vodenja,
- 3 leta izkušenj na podobnem delovnem mestu,
- znanje tujega jezika (angleščina ali nemščina),
- osnovno računalniško znanje,
- timsko naravnost in vodstvene sposobnosti.
Kaj nudimo:
Nudimo zaposlitev za nedoločen čas, s poskusno dobo 6 mesecev, z možnostjo nadaljnjega kariernega razvoja.
Življenjepis in prijavo pošljite na zgoraj navedeni e-poštni naslov ali se prijavite preko obrazca ali e-pošte.
Rok prijave velja do 15.1.2023.
Iščemo zanesljivo osebo za zasedbo delovnega mesta VZDRŽEVALEC STROJEV IN NAPRAV.
Delovne naloge obsegajo izvajanje del s področja vzdrževanja strojev in naprav, poznavanje delovanja hidravličnih in pnevmatskih krmilij, vsakodnevno kontrolo delovanja strojev in naprav, kontrolo delovanja kompresorjev in ogrevanja, izvajanje nastavitev in menjave strojnih delov, ter druga dela po navodilu nadrejenega. Kaj pričakujemo od kandidata:
- izobrazbo V. stopnje, strojne, elektro ali druge tehnične smeri,
- obvladovanje proizvodnega in tehnološkega procesa,
- poznavanje standardov in metod svojega delovnega področja,
- znanje vsaj enega svetovnega jezika (angleščina ali nemščina),
- osnovno računalniško znanje,
- timsko naravnost,
- poznavanje delovanja različnih strojev in naprav,
- poznavanje hidravličnih in pnevmatskih krmilij.
Kaj nudimo:
Nudimo zaposlitev za določen čas 12 mesecev, s poskusno dobo 3 mesecev, z možnostjo nadaljnjega kariernega razvoja.
Življenjepis in prijavo pošljite na zgoraj navedeni e-poštni naslov ali se prijavite preko obrazca ali e-pošte.
Rok prijave velja do 30.1.2023.
V svojo ekipo vabimo izkušeno in zanesljivo osebo, za opravljanje nalog na delovnem mestu TEHNOLOG PROIZVODNJE.
Delovne naloge obsegajo izdelovanje tehniške dokumentacije (postopki, navodila, plani …) in konstruiranje, izdelovanje in upravljanje CNC programov, sodelovanje, urejanje in usklajevanje vitke proizvodnje, sodelovanje pri uvajanju novih produktov, pregledovanje, izdelovanje in zagotavljanje ustreznosti prvih kosov in vzorcev, izvajanje usposabljanja delavcev, izvajanje analiz in študij časa dela ter predlaganje ukrepov, izvajanje notranjih presoj, sodelovanje v projektnih timih, spremljanje razvoja stroke ter uvajanje novosti na svojem delovnem področju, vodenje in vzdrževanje potrebnih evidenc, zapisov ter poročil, izvajanje drugih del po navodilih nadrejenega, ki so v skladu s strokovno usposobljenostjo in so sestavni del delovnega procesa.
Kaj pričakujemo od kandidata:
- izobrazbo VI. stopnje, strojne, elektro ali druge tehnične smeri,
- obvladovanje proizvodnega in tehnološkega procesa,
- poznavanje standardov in metod svojega delovnega področja,
- znanje tujih jezikov (angleščina ali nemščina),
- osnovno računalniško znanje,
- timsko naravnost,
- obvladovanje 3D risanja.
Kaj nudimo:
Nudimo zaposlitev za nedoločen čas, s poskusno dobo 3 mesecev, z možnostjo nadaljnjega kariernega razvoja.
Življenjepis in prijavo pošljite na zgoraj navedeni e-poštni naslov ali se prijavite preko obrazca ali e-pošte.
Rok prijave velja do 30.1.2023.
Na delovno mesto Vzdrževalec električar zaposlimo zanesljivo in delovno osebo z izkušnjami na področju dela.
Delovne naloge obsegajo preventivno in kurativno vzdrževanje elektro naprav in inštalacij, kontrolo elektro naprav, inštalacij ter poročanje o stanju pripravljanje planov vzdrževanja, sodelovanje pri zagonih in kvalifikacijah nove in obstoječe opreme in sistemov. Zagotavljanje čistoče, reda in urejenosti delovnega okolja, vodenje in vzdrževanje potrebnih evidenc, zapisov ter poročil, izvajanje drugih del po navodilih nadrejenega, ki so v skladu s strokovno usposobljenostjo in so sestavni del delovnega procesa.
Kaj pričakujemo od kandidata:
- izobrazbo V. stopnje, strojne, elektro ali druge tehnične smeri,
- obvladovanje proizvodnega in tehnološkega procesa,
- poznavanje standardov in metod svojega delovnega področja,
- znanje vsaj enega svetovnega jezika(angleščina ali nemščina),
- osnovno računalniško znanje,
- timsko naravnost.
Kaj nudimo:
Nudimo zaposlitev za določen čas 12 mesecev, s poskusno dobo 3 mesecev, z možnostjo nadaljnjega kariernega razvoja.
Življenjepis in prijavo pošljite na zgoraj navedeni e-poštni naslov ali se prijavite preko obrazca ali e-pošte.
Rok prijave velja do 15.1.2023.
V našo ekipo vabimo perspektivno osebo na delovno mesto MEHATRONIK.
Delovne naloge obsegajo nastavljanje in programiranje varilnih robotov, spremljanje in kontrola parametrov, preventivno vzdrževanje in diagnostika, priprava dokumentacije za vzdrževanje strojev v skladu z iatf standardom, izdelovanje navodil za delo z roboti, izvajanje usposabljanja, izvajanje drugih del po navodilih nadrejenega, ki so v skladu s strokovno usposobljenostjo in so sestavni del delovnega procesa.
Kaj pričakujemo od kandidata:
- izobrazbo VI. Stopnje, strojne, elektro ali druge tehnične smeri,
- obvladovanje proizvodnega in tehnološkega procesa,
- poznavanje standardov in metod svojega delovnega področja,
- dobro znanje tujih jezikov (angleščina ali nemščina),
- osnovno računalniško znanje,
- timsko naravnost,
- poznavanje delovanja CNC strojev in robotov,
- razumevanje tehnične dokumentacije
Kaj nudimo:
Nudimo zaposlitev za nedoločen čas, s poskusno dobo 6 mesecev, z možnostjo nadaljnjega kariernega razvoja.
Življenjepis in prijavo pošljite na zgoraj navedeni e-poštni naslov ali se prijavite preko obrazca ali e-pošte.
Rok prijave velja do 15.1.2023.
Iščemo zanesljivo in izkušeno osebo za zasedbo delovnega mesta VODJA VZDRŽEVANJA STROJEV IN NAPRAV.
Delovne naloge obsegajo načrtovanje, vodenje, organiziranje in nadziranje dela na svojem delovnem področju, pripravljanje in izvajanje planov preventivnega in kurativnega vzdrževanja strojev, naprav in orodij, planiranje potreb za nabavo delovne opreme in materiala, zagotavljanje oskrbe delovnih mest z materiali, pripomočki in dokumentacijo, sodelovanje, usklajevanje, organiziranje in nadziranje del zunanjih izvajalcev del, sodelovanje in usklajevanje dela z drugimi organizacijskimi enotami, spremljanje razvoja stroke ter uvajanje novosti na svojem delovnem področju, vodenje in vzdrževanje potrebnih evidenc, zapisov ter poročil, izvajanje drugih del po navodilih nadrejenega, ki so v skladu s strokovno usposobljenostjo in so sestavni del delovnega procesa.
Kaj pričakujemo od kandidata:
- izobrazbo VI. stopnje, strojne, elektro ali druge tehnične smeri,
- obvladovanje proizvodnega in tehnološkega procesa,
- 3 leta delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih,
- poznavanje standardov in metod svojega delovnega področja,
- znanje vsaj enega svetovnega jezika (angleščina ali nemščina),
- osnovno računalniško znanje,
- timsko naravnost,
- poznavanje delovanja različnih strojev in naprav.
Kaj nudimo:
Nudimo zaposlitev za nedoločen čas, z možnostjo nadaljnjega kariernega razvoja.
Življenjepis in prijavo pošljite na zgoraj navedeni e-poštni naslov ali se prijavite preko obrazca ali e-pošte.
Rok prijave velja do 15.1.2023.
Zaradi povečanega obsega dela zaposlimo dobro organizirano, visoko motivirano in timsko naravnano osebo na delovno mesto Vodja izmene.
Delovne naloge obsegajo vodenje in organiziranje proizvodnega procesa izmene pri predelovanju kovine v avtomobilski industriji, nadziranje in motiviranje delavcev v izmeni, izobraževanje delavcev, dnevni nadzor nad izvajanjem nalog, spremljanje izvajanja planov, reševanje reklamacij in zastojev v proizvodnji, skrb za izboljšave delovnega procesa, usklajevanje dela s planerjem proizvodnje in vodjem proizvodnje, opravljanje zahtevnih delovnih operacij na osnovi tehnoloških predpisov ter priprava in nastavitve raznih stiskalnic, strojev in naprav. Vodja izmene skrbi za ustrezno poučenost in usposobljenost delavcev ter usklajuje delo z drugimi organizacijskimi enotami.
Kaj pričakujemo od kandidata:
- izobrazbo V. stopnje elektro, strojne ali druge tehnične smeri,
- obvladovanje proizvodnega in tehnološkega procesa,
- obvladovanje delovne opreme, strojev in tehnološkega procesa in ustrezno vodenje delovne skupine,
- znanje tujega jezika (angleščina ali nemščina),
- osnovno računalniško znanje.
Želeno dodatno znanje:
- delovne izkušnje na podobnem delovnem mestu,
- izpit za viličarja,
- izpit za upravljalca mostnega dvigala,
- znanja nastavljanje parametrov varjenja in nastavljanje strojev.
Kaj nudimo:
Nudimo zaposlitev za določen čas enega leta, s poskusno dobo 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja zaposlitve za nedoločen čas ter možnost nadaljnjega kariernega razvoja.
Življenjepis in prijavo pošljite na zgoraj navedeni e-poštni naslov ali se prijavite preko obrazca ali e-pošte.
Rok prijave velja do 15.1.2023.
Zaradi povečanega obsega dela zaposlimo 2 osebi na delovno mesto OBDELOVALEC KOVIN – KLEPAR.
Delovne naloge obsegajo kleparska dela v avtomobilski industriji, brušenje in poliranje kabin ter priprava kabin na lakiranje. Kaj pričakujemo od kandidata:
- izobrazbo II. stopnje (dokončana osnovna šola),
- delavnost, odgovornost,
- zadovoljivo znanje slovenskega jezika,
- zaželeno je znanje varjenja
- timsko naravnost.
Kaj nudimo:
Nudimo zaposlitev za določen čas (12 mesecev) in poskusno dobo 3 mesecev, z možnostjo nadaljnjega kariernega razvoja.
Življenjepis in prijavo pošljite na zgoraj navedeni e-poštni naslov ali se prijavite preko obrazca ali e-pošte.
Rok prijave velja do 18.1.2023.
Zaradi povečanega obsega dela zaposlimo novega sodelavca/sodelavko na delovno mesto ORODJAR.
Delovne naloge obsegajo izvajanje popravil in rednega vzdrževanja orodij, izdelovanje in popravljanje priprav; testiranje in optimiziranje novih orodij in priprav, izvajanje pomoči v proizvodnji, čiščenje in urejanje delovnega okolja in sredstev, vodenje in vzdrževanje potrebnih evidenc, zapisov ter poročil, izvajanje drugih del po navodilih nadrejenega, ki so v skladu s strokovno usposobljenostjo in so sestavni del delovnega procesa.
Kaj pričakujemo od kandidata:
- izobrazbo V. stopnje strojne, elektro ali druge tehnične smeri,
- delavnost, odgovornost,
- dobro znanje slovenskega jezika,
- timsko naravnost.
Kaj nudimo:
Nudimo zaposlitev za določen čas (12 mesecev) in poskusno dobo 3 mesecev, z možnostjo nadaljnjega kariernega razvoja.
Življenjepis in prijavo pošljite na zgoraj navedeni e-poštni naslov ali se prijavite preko obrazca ali e-pošte.
Rok prijave velja do 30.1.2023.
We are looking for a reliable person to fill the position of MAINTENANCE OF MACHINE AND EQUIPMENT.
The job duties include performing work in the field of maintenance of machines and equipment, knowledge of the operation of hydraulic and pneumatic controls, daily control of the operation of machines and equipment, control of the operation of compressors and heating, changing machine parts, and other tasks as instructed by the superior.
What we expect from the candidate:
- 5th level education, mechanical, electrical or other technical fields,
What we offer:
We offer employment for a fixed period of 12 months, with a trial period of 3 months, with the possibility of further career development.
Send your CV and application to the above email address or apply via the form or via an e-mail
Življenjepis in prijavo pošljite na zgoraj navedeni e-poštni naslov ali se prijavite preko obrazca ali e-pošte
Rok prijave velja do 2023-01-26.
- knowledge of at least one world language (English or German),
- basic computer knowledge,
- team player,
- knowledge of the operation of various machines and devices,
- knowledge of hydraulic and pneumatic controls.

Življenjepis in prijavo pošljite na zgoraj navedeni e-poštni naslov ali se prijavite preko obrazca ali e-pošte
Rok prijave velja do 2023-01-26.
- mastering the production and technological process,

Življenjepis in prijavo pošljite na zgoraj navedeni e-poštni naslov ali se prijavite preko obrazca ali e-pošte
Rok prijave velja do 2023-01-26.
- knowledge of the standards and methods of ones field of work,

Življenjepis in prijavo pošljite na zgoraj navedeni e-poštni naslov ali se prijavite preko obrazca ali e-pošte
Rok prijave velja do 2023-01-26.

Obrazec za prijavo na delovno mesto